The Basic Principles Of המדריך להגשת תביעה קטנה

‫הדיון התקיים בשפה האנגלית‪ ,‬שפה אותה דוברת המוחזקת‪ .‬המוחזקת אישרה שהבינה‬ ‫את תוכן דבריי‪.‬‬

‫בהתחשב במדינה ממנה הגיעה המוחזקת וחוסר האפשרות המעשית להרחקתה למדינת סודן‬ ‫או למדינה שלישית אחרת‪ ,‬ושהייתה במשמורת עם ילדים‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬ברשות המוחזקת תעודת‬ ‫נישואין מסודן‪ .‬אין בידיעת בית הדין האם תעודת נישואין זו הינה אותנטית והאם מר עיסא‬ ‫איברהים מוסא אכן בעלה של המוחזקת‪ ,‬האם שוהה הוא בישראל באופן חוקי אם לאו‪ ,‬ואם‬ ‫כן ‪  – ‬מהן הנסיבות בעניינו‪ .

‫על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בת א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬ ‫‪" ‬‬

‫ידוע ומין המפורסמות היא כי‪ ,‬רק חלק מהמסתננים נעצרים בכלל‪ .‬הכיצד מתיישב האינטרס‬ ‫הציבורי של החזקת מסתננים במעצר‪ / ‬משמורת עם תופעה זו?

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את שחרורו‬ ‫בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫עניינה של המוחזקת הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי‬ ‫כאמור לעיל‪.‬‬ ‫המוחזקת הוזמנה לדיון והתברר כי פונתה לטיפול רפואי יחד עם בנה בבית החולים סורוקה למרפאת‬ ‫פה ולסת‪.

‫שרון לארי‪-‬בבלי‪ ,‬עו"ד‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי check here בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫החלטה‬ ‫עניינה של המוחזקת הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי‬ ‫כאמור לעיל‪ .‬המוחזקת נמצאת במתקן‪ ,‬הנני להסב את תשומת לב משרד הפנים כי עליהם לבחון את‬ ‫עניינה של המוחזקת כמו כל שאר המגיעים מסודן‪ ,‬על מנת שנוכל לקבוע מדיניות בעניין החזרתם ו‪ / ‬או‬ ‫שחרורם‪,‬‬ ‫בשל העובדה כי המוחזקת מצויה מזה יותר משלושה חודשים במשמורת כאשר בעלה אבי ביתה‬ ‫שוחרר זה מכבר ונדרש לשכור דירה על מנת שמשפחתו תוכל להשתחרר אף היא ממשמורת‪ .

‫תפנה תוך שבוע מיום שחרורו אל נציבות הפליטים של האו"ם‪ ,‬לצורך הכנת תעודה‬ ‫מזהה‪.‬‬

‫בית הדין לביקורת משמורת‬ ‫על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‪.‬‬

‫תפנה תוך שבוע מיום שחרורו אל נציבות הפליטים של האו"ם‪ ,‬לצורך הכנת תעודה‬ ‫מזהה‪.‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *